Bod č.82.:

MAJ/6 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj v Plzni, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Kratochvílovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 260/2013 )
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 510/2012)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (souhlasy)
Příloha č.5 (GP č. 832-13/2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 293/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX