Bod č.83.:

MAJ/7 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd, paní Marie Krchovová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 663/2013 ) (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (souhlas)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM dne 8. 4. 2014) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 302/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX