Bod č.84.:

MAJ/8 - Zřízení služebností umístění VHI ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 347/2013 a 348/2013) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.5 (souhlasy)
Příloha č.6 (GP č. 841-45/2013 )
Příloha č.7 (GP č. 843-47/2013)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 296/2014 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:243 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX