Bod č.112.:

OSI/1 - Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2013

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Sdělení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX