Bod č.85.:

MAJ/9 - Vyjádření záměru města Plzně k uzavření konečných smluv v k.ú. Malesice, NEMO-GARANT, s.r.o. a Roman Němeček

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 647/03 a 77/06)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (zápis z jednání dne 19. 6. 2013)
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 9)
Příloha č.5 (žádost vlastníků RD v lokalitě)
Příloha č.6 (situace služebnosti veřejného osvětlení)
Příloha č.7 (situace služebnosti dešťové kanalizace)
Příloha č.8 (GP č. 602-62/2013 )
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 299/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:244 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX