Bod č.72.:

PROP/13 - Prodej nemovité věci na adrese náměstí T. G. Masaryka 3 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (žádost a vyjádření mž. Zedníčkových)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (zápis z KNM 25. 2. 2014)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 262/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX