Bod č.18.:

OI/1 - Odsouhlasení záměru zadat veřejnou zakázku „Památník generála Pattona“ výzvou jedinému dodavateli

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RMP 1547/2009)
Příloha č.2 (RMP 1042/2013)
Příloha č.3 (RMP 154/2014)
Příloha č.4 (ZMP 513/2013)
Příloha č.5 (ZMP 678/2009)
Příloha č.6 (Rozpočet OI MMP 2014)
Příloha č.7 (Vizualizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX