Bod č.19.:

OI/2 - Dohoda o partnerství „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská“ mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o partnerství)
Příloha č.2 (Usnesení dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX