Bod č.20.:

OI/3 - Zrušení usnesení „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (usnesení ZMP 682/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX