Bod č.21.:

OI/4 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dostavba kanalizace Plzeň - Litice“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX