Bod č.22.:

OI/5 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dostavba útulku pro zvířata v nouzi“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (zápis z VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX