Bod č.116.:

OI+ŘEÚ/6 - Čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 3. 2014

(předkladatel:Ing. Kaucký, Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Předloženo na stůl č.1 (1. strana IZ s červeně vyznačenou úpravou textu) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX