Bod č.115.:

OI/7 - Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopisy Helika)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (KD 16-11)
Příloha č.4 (KD 10-1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX