Bod č.74.:

PROP/15 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 369, jehož součástí je stavba bez čp/če, k.ú. Javorná na Šumavě

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 a ZMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 263/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX