Bod č.98.:

MAJ/22 - Záměr města k majetkopráv. vypořádání „Bytové domy – Plzeň, Malostranská ul. I. a II. etapa“, spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. CZ stav. HOLDING, a.s., piřiz. hodnota TDI a soupis doložených podkladů)
Příloha č.2 (zápis z jednání dne 20.1.2014 a vývoj projednávání I. etapy výstavby)
Příloha č.3 (stan. ORP MMP + situace)
Příloha č.4 (vyjádření OSI MMP ze dne 5.3.2014 a přílohy 1,6,7 - zbývající přílohy jsou totožné s přílohami investora)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 86 z 2.3.2006, č. 156 z 6.4.2006 a č.295 z 14.6.2007)
Příloha č.6 (usnesení RMP č.186 z 16.2.2006, č. 346 z 6.4.2006 a č. 547 z 24. 5. 2007)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (Zápis z KNM RMP z 18.3.2014)
Příloha č.9 (dopis MAJ MMP - sdělení doporučení KNM RMP.)
Příloha č.10 (Vyjádření spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. k doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 289 z 11.4.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX