Bod č.77.:

MAJ/1 - Zrušení částí usnesení ZMP č. 410/2002 ve věci uzavření konečné směnné smlouvy s 3 fyzickými osobami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usn. ZMP č. 410/2002 k SoSB + zákres budoucí smlouvy) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usn. RMP č. 578/2002 + 879/2007) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 295 ze dne 11. 4. 2014) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX