Bod č.100.:

MAJ/24 - Majetkopráv. vypořádání - spol. Valcha Property Development a.s. „Obytná zóna Plzeň – Valcha“ 1. fáze I. et. a SOSB 2. fáze I. et.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření spol. VPD a.s. ke stan. ORP MMP + pořiz.hodnota TDI )
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP + situace TDI)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 812 z 31. 5. 2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 366 z 21. 6. 2012)
Příloha č.5 (zápis z KNM z 29. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (situace se zákresem přebíraní TDI)
Příloha č.9 (zápis z KNM z 8. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:259 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX