Bod č.93.:

MAJ/17 - Konečné majetkoprávní vypořádání se společností WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. - převod chodníku v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora vč. zaměření skutečného provedení stavby)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 76/2009)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (zápis KNM 8. 4. 2014)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 307/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:252 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX