Bod č.95.:

MAJ/19 - Uzavření SoSB kupní v rámci stavby příjezdové komunikace v k.ú. Dolní Vlkýš se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora vč. situace stavby)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. zákresu přebírané TDI)
Příloha č.3 (vyjádření MO 9 ze dne 6. 3. 2014)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (zápis z KNM 8. 4. 2014)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 306 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:254 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX