Bod č.92.:

MAJ/16 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TDI v souvislosti se stavbou „PLZEŇ – VINIČNÉ TERASY RODINNÉ DOMY“ – paní Radlingerová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 41/14)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.5 (fotografie)
Příloha č.6 (zákres TDI)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 11. 4. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX