Bod č.66.:

PROP/7 - Prodej pozemků p.č. st. 2935 a p.č. 1981/206, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.3 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (historie dané kauzy)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 261/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX