Bod č.69.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 8135/67, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (zápis KNM 11/13)
Příloha č.5 (zápis KNM 03/14) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 290/14) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:229 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX