Bod č.32.:

OK/1 - Návrh na zrušení Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně (IČ 25229591)

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zakládací listina Nadace pro kulturní aktivity občanů města Plzně)
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání KK RMP ze dne 26. 2. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX