Bod č.101.:

MAJ/25 - Uzavření konečné směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Valcha mezi městem Plzeň a TJ Sokol Plzeň – Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o uzavření KS a následná korespondence)
Příloha č.2 (smlouva o smlouvě budoucí směnné)
Příloha č.3 (kolaudační souhlas)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX