Bod č.97.:

MAJ/21 - Výkup pozemků po dokončení stavby „Silnice I/20 K Dráze – Jasmínová“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (důvodová zpráva ZMP 10/10/13)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 457 ze dne 10.10.2013)
Příloha č.3 (žádost o potvrzení kupní ceny)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM ze dne 8.4.2014)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 308 ze dne 11.4.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX