Bod č.61.:

PROP/2 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1037/35, 1037/36, 1037/38 a 1037/39, vše v k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 98/2011+117/2013)
Příloha č.4 (vyjádření žadatele)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrické plány)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 313/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX