Bod č.49.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Formulář žádosti)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Usnesení KSM a prez. listina)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX