Bod č.63.:

PROP/4 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 14430/249 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (e-mail OŽP MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 312/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:223 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX