Bod č.58.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1909/3 v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 8-Černice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 1350-1/2014)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP ze dne 15.8.2013)
Příloha č.10 (usnesení RMP č.268 ze dne 20.3.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX