Bod č.59.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1382/5, p.č. 3033/5 a p.č. 1366/14 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (zákres včetně ochranného pásma)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.9 (geometrický plán č. 3366-71/2011)
Příloha č.10 (zápis KNM RMP ze dne 18.3.2014)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 320 ze dne 11.4.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX