Bod č.79.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 242/5 a 242/7 v k.ú. Radobyčice od MUDr. Mlejnské

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP, vyjádření Ing. Vohradského)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (situace stavby)
Příloha č.4 (stanivsko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (mapy KN)
Příloha č.7 (KNM)
Příloha č.8 (RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX