Bod č.65.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 11610/188, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost + žádost o přezkoumání stanoviska ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP – doplnění (sítě a stavby) )
Příloha č.4 (usnesení RMO 1 č. 322/13)
Příloha č.5 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (mapa modrá se zákresem )
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 310 ze dne 11. 4. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX