Bod č.70.:

PROP/11 - Změna usnesení ZMP č. 477 ze dne 10. 10. 2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 983/2013) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 477/2013) (*)
Příloha č.3 (Sdělení pana Šediváka a paní Šedivákové)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 318/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:230 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX