Bod č.113.:

OSI+ŘEÚ/2 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2013

(předkladatel:nám.Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX