Bod č.68.:

PROP/9 - Prodej pozemků p.č. 1337/2 a 1263/2, oba v k.ú. Dýšina

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko obce Dýšina)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 18.3.2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (modrá mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 11.4.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX