Bod č.64.:

PROP/5 - Prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 10427/4, k.ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost včetně vyjádření Odboru památkové péče MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3, vyjádření a rozhodnutí Odboru dopravy)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 4. 2. 2014) (*)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecké snímky)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 11. 4. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:224 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX