Bod č.71.:

PROP/12 - Změna usnesení ZMP č. 209 ze dne 25.4.2013

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 343/2013)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 209/2013)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 317/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:231 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX