Bod č.120.:

OŽP/1 - Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2013.

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Příloha č.1
Informativní zpráva č.2014
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX