Bod č.73.:

PROP/14 - Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13, č.p. 1164, včetně pozemku parc.č. 1366/2, k.ú. Bolevec.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (usnesení ZMO Plzeň 1 č. 332/13 a RMO Plzeň 1 č. 75/14)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Nařízení vyklizení stavby )
Příloha č.5 (zápis z KNM)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX