Bod č.57.:

OSS/6 - Změna schválené dotace v rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2014 - Asociace pro pomoc handicapovaným dětem

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o převedení finančních prostředků)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX