Bod č.41.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.15
Důvodová zpráva č.18
Důvodová zpráva č.19
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 1/14 ze dne 19.3.2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 329 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:203 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX