Bod č.14.:

FIN/3 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Výroční zpráva)
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka)
Příloha č.5 (Návrh stanov společnosti)
Příloha č.6 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.8 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX