Bod č.42.:

BEZP/2 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 2/14 ze dne 19.3.2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 330 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX