Bod č.51.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace zeleně před Komerční bankou“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:211 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX