Bod č.30.:

ORP/8 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň a Lesy ČR, s.p. - parc. č. 1823/3, k.ú. Valcha.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX