Bod č.31.:

ORP/9 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň a paní Emilií Račkovou - parc. č. 2337/1, k.ú. Valcha.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX