Bod č.94.:

MAJ/18 - Uzavření SoSB kupních v rámci stavby "VGP Park Plzeň - Bručná II." a kupní smlouvy na podíl na pozemku v k.ú. Bručná s VGP CZ VIII., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora vč. zákresu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO 2)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (zápis KNM 8. 4. 2014)
Příloha č.6 (usn. RMP z 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX