Bod č.102.:

ORP/10 - Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítí mezi městem Plzeň, FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. a Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán-dešťová kanalizace)
Příloha č.2 (geometrický plán-splašková kanalizace)
Příloha č.3 (geometrický plán-veřejné osvětlení)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX