Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2013)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2013)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Aktual. jmenovitý seznam stav. inv. OI)
Příloha č.3 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam nestav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č.613 ze dne 12.12.2013)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č.284 ze dne 11.4.2014)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 4/2014)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX