Bod č.8.:

NámZ/1 - Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX